ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

บุคลากร

Personnel

ผู้ดูแลระบบ

Administrator

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้ที่นี่