ระบบบันทึกกิจกรรมของบุคลากร มทร.ล้านนา

ระบบบันทึกกิจกรรมของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อใข้ในการสืบค้นและรวมรวบข้อมูลผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างทั้งภายนอก และภายใน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5392 1444 ต่อ 1626

5 อันดับบุคลากรที่ทำกิจกรรมมากที่สุด

บุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้ลงบันทึกกิจกรรม 5 อันดับที่ทำกิจกรรมมากที่สุด

อันดับที่ 4

ทิน อ่อนนวล

ทิน อ่อนนวล


จำนวนกิจกรรม

371

อันดับที่ 2

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ


จำนวนกิจกรรม

444

อันดับที่ 1

รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
จำนวนกิจกรรม

456

อันดับที่ 3

ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด


จำนวนกิจกรรม

416

อันดับที่ 5

ภรัญยู ใจบำรุง

ภรัญยู ใจบำรุง


จำนวนกิจกรรม

246

กิจกรรมล่าสุด

สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566
สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 25...

ร่วมโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566...

26 ม.ค. 2567 มาลี จินดาแก้ว

โครงการพัฒนาผู้ประเมินหน่วยงานสนับสนุน  24-26 ม.ค. 67
โครงการพัฒนาผู้ประเมินหน่วยงานสนั...

24-26 ม.ค. 2567 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท...

24 ม.ค. 2567 ณปภัช พันธุ์แก้ว

ร่วมประชุมกับกลุ่มส่งเสริมงานวิจัยของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด
ร่วมประชุมกับกลุ่มส่งเสริมงานวิจั...

หยิบดี | มิติด้านบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ร่วมประชุมกับกลุ่มส่งเสริมงาน...

3 ม.ค. 2567 วิสูตร อาสนวิจิตร

เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin (ผ่านระบบออนไลน์)
เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูล T...

เข้าร่วมอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin (ผ่านระบบออนไลน์) 3 มกราคม 2567 เวลา 15...

3 ม.ค. 2567 กาญจนา แสนสุข

กิจกรรมสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566
กิจกรรมสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้...

กิจกรรมสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566 ณ มทร.ล้านนา...

26 ธ.ค. 2566 เยาวัลย์ จันทร์ต๊ะมูล

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารศึกษาทั่วไป และสนามกีฬา
เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ ม...

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันอังคารที่ 2...

26 ธ.ค. 2566 สีดา วรรณชัย

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2566
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมแข่งข...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2566 ม...

26 ธ.ค. 2566 กาญจนา แสนสุข

กีฬามหาสนุก โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
กีฬามหาสนุก โครงการสานวัฒนธรรมสัม...

กีฬามหาสนุก โครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 ธันว...

26 ธ.ค. 2566 อำพร ใยสามเสน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้ลงบันทึกกิจกรรมไว้