ระบบบันทึกกิจกรรมของบุคลากร มทร.ล้านนา

ระบบบันทึกกิจกรรมของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อใข้ในการสืบค้นและรวมรวบข้อมูลผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างทั้งภายนอก และภายใน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5392 1444 ต่อ 1626

5 อันดับบุคลากรที่ทำกิจกรรมมากที่สุด

บุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้ลงบันทึกกิจกรรม 5 อันดับที่ทำกิจกรรมมากที่สุด

อันดับที่ 4

ทิน อ่อนนวล

ทิน อ่อนนวล


จำนวนกิจกรรม

321

อันดับที่ 2

ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด


จำนวนกิจกรรม

388

อันดับที่ 1

รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
จำนวนกิจกรรม

397

อันดับที่ 3

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ


จำนวนกิจกรรม

335

อันดับที่ 5

ภรัญยู ใจบำรุง

ภรัญยู ใจบำรุง


จำนวนกิจกรรม

233

กิจกรรมล่าสุด

เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน-ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน-ค่ายคุ...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เช้าดีๆ อันเป็นมงคล คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้นำนัก...

6 มิ.ย. 2566 วิสูตร อาสนวิจิตร

เข้าร่วมทดสอบ ระบบเทคโนโลยีของนวัตกรรมการผลิตสื่อ
เข้าร่วมทดสอบ ระบบเทคโนโลยีของนวั...

เข้าร่วมทดสอบ ระบบเทคโนโลยีของนวัตกรรมรองรับการผลิตสื่อ จากบริษัทมาโครแคร์ ณ ห้...

6 มิ.ย. 2566 ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งคู่มือปฏิบัติงานที่ยื่นเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ คู่มือที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงานของท่าน
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโ...

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งคู่มือปฏิบัติงานที่ยื่นเสน...

6 มิ.ย. 2566 เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

ออกแบบ Thumbnail และโพสต์คลิปโครงการ
ออกแบบ Thumbnail และโพสต์คลิปโครง...

EP 12 - What Do You Think | English with Aj.Stuart โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเ...

6 มิ.ย. 2566 เฉลิมพล โนราช

ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมพิธีตักบาตร...

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส...

3 มิ.ย. 2566 ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

3 มิ.ย. 2566 จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพร...

เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั...

2 มิ.ย. 2566 พัชรินทร์ จินตนา

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25666
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียร...

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...

2 มิ.ย. 2566 อุบลรัตน์ ขัณฑ์แก้ว

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้ลงบันทึกกิจกรรมไว้